'ADMIRABLE' Litter (3+2)

Arni's Pups »  'ADMIRABLE' Litter (3+2)

Nie wiem jakie są losy szczeniąt z tego miotu, ponieważ właścicielka suki, Katarzyna Dydak, wszelkimi sposobami zatarła za sobą ślady i nie rozliczyła się ze mną za krycie. To bardzo długa historia, o której nie chcę ani rozmawiać, ani tutaj pisać. Zdjęcia miotu wstawiam tylko informacyjnie, dla pokazania jakim reproduktorem jest mój pies - dający liczne mioty i piękne potomstwo. Arni w 4 pokoleniu posiada czerwono-białego psa Amcross Jimge oraz w 5 pokojeniu psa Amcross Hannibal i jak widać po tym miocie, kolor czerwony z białymi znaczeniami jest przenoszony recesywnie w tej linii. Wszystkie szczeniaki miały piękne głowy i miot ten na prawdę zapowiadał się obiecująco, chłopiec i dziewczynka mieli już wszystkie formalności załatwione dotyczące wylotu do USA, gdzie czekała je fantastyczna kariera. Niestety życie pokazuje człowiekowi niejednokrotnie, że nie zawsze wszystko układa się po naszej myśli i nie można liczyć na kogoś, kto od wielu lat uchodził za przyjaciela...


I do not know what the fate of the puppies from this litter, because the owner of the female, Katarzyna Dydak, by all means obliterated his tracks and not settled with me for the mating. It's a very long story, which I do not want or talk or write here. Pictures of litter intercede for information only, to show what my stud dog Arni is -  gives numerous  and beautiful offsprings. Arni in 4th generation has red-and-white dog Amcross Jimge and in 5th generation  Amcross Hannibal and as you can see after the litter, red with white markings is carried recessively in this line. All puppies had a beautiful head and litter was really promissing,  boy and girl already had all the paperwork done for departure to the USA, where they waited for a fantastic career. Unfortunately, sometimes life shows a man that things do not always go our way and you can not count on someone who for many years was regarded as a friend ...